Lithuania, Vilnius sightseeing, vilnius, lithuania tourism, lithuania travel, Trakai, Nida, elektrinis dviratis, elektrinis, riedis, du ratai

Atpakaļatdošana & nogādāšana

Atpakaļatdošanas kārtība
Slēgtā A/S "Super Segway" atpakaļatdošanas kārtībā pieņems tikai nelietotas un nebojātas preces, kas tiek nodotas to oriģinālajā iepakojumā.

Pircējam, saskaņā ar preces atpakaļatdošanas noteikumiem, ir jāmaksā slēgtajai A/S atdevuma maksa, kas veido 10% no atpakaļ atdotās preces pirkuma maksas. Pēc preces atpakaļatdošanas, slēgtā A/S "Super Segway" pārbaudīs preci, lai pārliecinātos, ka tā nav lietota, nav bojāta un ir savā oriģinālajā iepakojumā. Pēc šāda apstiprinājuma, un, ar nosacījumu, ka pircējs ir ievērojis šajos noteikumos noteikto kārtību, slēgtā A/S "Super Segway" atmaksās pircējam samaksāto pirkuma summu, samazinot to par 10% atpakaļatdošanas maksas.

Ja pircējs atdod produktu, kurš ir lietots, bojāts, neatrodas savā oriģinālajā iepakojumā, vai citādi neatbilst šīs sadaļas noteikumiem, slēgtā A/S "Super Segway" neatmaksās pircēja veiktos maksājumus, un pircējam būs jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar preces nogādāšanu pircējam atpakaļ.