Lithuania, Vilnius sightseeing, vilnius, lithuania tourism, lithuania travel, Trakai, Nida, elektrinis dviratis, elektrinis, riedis, du ratai

Segway politseile ja riigistruktuuridele

Väljaõpe ja rakendamine

Oluline aspekt, mida peab arvestama, kui ostate oma asutusele Segway PT-d, on uute kasutajate koolitamine. Meie varasematelt klientidelt saadud tagasiside järgi on edu võtmeks Segway PT kasutuselevõtmisel põhjalik ja sobiv koolituskava.

Segway PT kasutamise äraõppimine ei ole keeruline, kuid organisatsioonide jaoks, kus on palju kasutajaid või masinaid kasutavad eri vahetustes töötavad inimesed, on oluline luua standardiseeritud tööprotseduur. See tagab selle, et nii Segway PT-d kui ka töötajad vastavad teie firmas või korrakaitsestruktuuris kehtivatele ohutus- ja kasutusnõuetele.

Segway ja meie volitatud partnerid pakuvad koolitusvõimalusi, mis hõlmavad tootega tutvumist, algõpet ning koolitaja väljaõppeprogramme. Soovitame tegutsemist tihedas koostöös  Segway esindajaga, et kindlaks määrata oma koolitusvajadused ja et teie organisatsioon oleks edaspidi uute kasutajate juhendamisel juba iseseisev koolitaja.

Lisainfot firmade ja organisatsioonide kohta, kes on juba hankinud oma kasutusse Segway PT-d ning edulood, vt.

juhtumiuuringud.